*การประเมินค่าใช้จ่ายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางภายในปีนี้เท่านั้น