*การประเมินค่าใช้จ่ายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางภายใน มิ.ย. 2560 เท่านั้น