THANK YOU!

กรุณาเช็คอีเมลล์ของคุณ และ เมื่อเจ้าหน้าที่เราตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ ขอบคุณค่ะ

DON’T MISS อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่

[redirect url=”http://line.me/ti/p/~@uplus” time=”7″ countdown=”1″] รอสักครู่น่ะแล้วอย่าลืม add line: @uplus

เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ

เมื่อยูพลัสได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งก่อนจะส่ง “ใบประเมินค่าใช้จ่าย”

 

HAVE A NICE DAY!