*การประเมินค่าใช้จ่ายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางภายในเดือน มิ.ย. 2559 เท่านั้น