NATURE + AUCKLAND

สัมผัสกับเสน่ห์ของวีถีชีวิตแบบเมืองใหญ่ พร้อมกับการใช้ชีวิตที่ทำให้หัวใจเต้นแรง กับบรรยากาศของเมืองที่คึกคักอยู่เสมอ More