1. อยากไปเรียนภาษาสักหเดือน ใน college ของมหาวิทยาลัย จบการศึกษษปริญญาเอก แต่ภาษาไม่ดี ไม่ต้องเมืองใหญ่มากค่ะ
    ขอบคุณมากค่ะ ถ้าเป็นไปได้อยากเดินทางสักเมษายน 2016